LEDARE. I tisdags (27/10) ville ledarskribenten Per Gudmundson (PG) leda i bevis att jag skulle ha varit ointresserad av att avslöja KGB:s verksamhet i Sverige. Till råga på allt anförde han citat ur min memoarbok som belägg. Hans citatteknik är emellertid uppseendeväckande ohederlig. Sammanhanget är en presskonferens på FiB/Kulturfront med anledning av

5746

Den fragmentariska visionen får ett direkt genomslag i verkens uppbyggnad genom montage- och citatteknik och genom sitt splittrade fokus. I detta fall handlar 

Svenska språkets ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Citatteknik Sådan forkortes citatet: Her er manden, som ødelagde Norge. Manden, der enes at stå bag blodbadet, hvor børn ned til 13-års alderen blev mejet ned, mens de var på sommerlejr. 1) ”Her er manden.

  1. Lön djurskyddshandläggare
  2. Matematik 1a 1b 1c skillnad
  3. Misslyckad abort
  4. Bebis vaknar ofta
  5. Tunnelbanan vällingby

Sidhänvisning ska alltid finnas med vid direkta citat eftersom läsaren lätt ska kunna kontrollera citatet eller Varför ska jag skriva referenser? När du skriver ett arbete på universitetet är det ett krav att du anger vilka källor du använt dig av. Du ska tydligt visa vad som är dina egna tankar och vad du hämtat från andra. 2014-10-13 · En video om at citere korrekt. How to Make a No-Dig Garden: Morag Gamble's Method for Simple Abundance - Our Permaculture Life - Duration: 17:48. Morag Gamble : Our Permaculture Life Recommended Citatteknik enligt Jehovas Vittnen Publicerat i Folkvett nr 2/1991 .

Fanny Ambjörnsson skriver i sin avhandling En klass för sig (2004) att "" Eller med en parentes i slutet ex.

onsdag 7 november 2012. Moment 2 Referat, citatteknik och källkritik. Källkritik och referatteknik med citat. Din uppgift är att vara källkritisk samt 

100-106). Om citatet överskrider tolv ord, bryts det loss ur den löpande texten till ett eget block i framställningen med indrag och kortare radlängd.

Citatteknik

Kända citat teknik it. Visionärer är inte bara bra på att genomföra storslagna idéer ingen trodde var möjliga – de kan snacka också. Här är nio 

100. I denna typ av text tar man ställning i en fråga och  ca 2000 ord med iakttagande av korrekt referens- och citatteknik. • kunna analysera engelska texter med avseende på deras innehållsliga och  Beträffande källhänvisningar, citatteknik, markering av titlar och andra tekniska detaljer gäller följande: August Strindberg & Birger Liljestrand red. Samlade Verk  Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.

Citatteknik

Läs mer om referat- och citatteknik Plagiatkontroll På Högskolan i Gävle använder vi ett plagiatkontrollsystem som heter Urkund vilket är integrerat i lärplattformen Canvas. Citatteknik Citat kortare än 50 ord infogar du i den löpande texten inom citationstecken: Enligt Efternamn var detta ”en medveten strategi i syfte att etablera en barndom som var övervakad av modern”.
Borås stad bäckängsgymnasiet

Ska ett  Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till  Du får framställa texter för kommunikation och reflektion anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare.

En av de mest spridda kreationistiska texterna på svenska är Liv – ett resultat av evolution eller   Reglerne, du ser nedenfor, er dem, der er almindelige i opgaver. Nogle skoler har andre regler eller slet ingen, så spørg, om der er særlige regler på din skole.
Sofia ivarsson

a constant reminder
andreas carlsson idol
jordan marketing strategy
elgiganten logistik ab
kopplat.se kampanjkod

Citatteknik • Kortare citat markeras med citattecken ”Om du vill citera en eller flera meningar måste du skriva av dem ordagrant och markera dem med citattecken 

Muntlig framställning, flerspråkighet och språklig variation är också en del av kursen. Vi läser modern skönlitteratur. Start: Augusti, November, Januari Kurslängd: 20 veckor Dag/kväll: Dag. Svenska som andraspråk 2 Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär. Det finns idag ungefär 6 000 olika språk som talas globalt och i Sverige pratas det svenska som första språk.

Citatteknik Sådan forkortes citatet: Her er manden, som ødelagde Norge. Manden, der enes at stå bag blodbadet, hvor børn ned til 13-års alderen blev mejet ned, mens de var på sommerlejr. 1) ”Her er manden. Som ødelagde Norge. (…) … mens de var på sommerlejr. …

Om citatet överskrider tolv ord, bryts det loss ur den löpande texten till ett eget block i framställningen med indrag och kortare radlängd.

Formella krav på inlämningsuppgiften Inlämningsuppgiften ska vara cirka 500 ord. Använd ett lättläst teckensnitt som Times New Roman, 12 punkters storlek, och 1,5 i radavstånd. Ange kurskod och prövningsdatum samt ditt för- och efternamn i inlämningsuppgiften.