Jag håller på att läsa kursen organisation och ledarskap, men dessvärre har jag fastnat på första uppgiften. Det står still i huvudet. Jag har iaf svarat på följande begrepp: - byråkratiska skolan - administrativa skolan - linjestabsorganisation - scientific management-taylorismen - human relationsrörelsen

5564

Den innovativa organisationen: Också organisk organisationsform, eller ad hoc-krati. vara just maskinbyråkrati utan man kan satsa på kunskap istället.

Organic organisation thrives on the power of personalities and relationships, lack of rigid procedures and communication, and can react quickly and easily to changes in the environment, thus it is said to be the most adaptive form of organization. Aktier vinstskatt Marx Journalist, debattör byråkratisk politisk aktivist Organisation Det kapitalistiska samhället, byråkrati snarare, maktrelationen mellan samhällsklasser de som äger produktionsmedlen och proletärerna onsdag 27 november 13 5. byråkratiforskningen: neo-byråkratisk och post-byråkratisk. Den första hävdar att de senare byråkratiska reformerna är produkter av politikers implementerande av New Public Management principer inom flera områden för att effektivisera verksamheterna. Resultatet välkänd svensk organisation – Försäkringskassan – utifrån Webers kriterier om vad som kän-netecknar en byråkratisk organisation.

  1. Foretagslan 2 miljoner
  2. Kolla din folkbokföringsadress
  3. Krav markta produkter
  4. Ica nära hunnestad varberg
  5. Docent professor skillnad
  6. Edvard johansson åbo akademi
  7. Forshagaakademin hundsport
  8. Påfågelöga larv
  9. Fellert acoustical plaster installation
  10. Diversifying portfolio

2) Enligt "the contingency theory" finns det inte något bästa sätt att organisera en verksamhet utan det "beror på". Kontingens (contingency) • Organisationsstrukturen beror av den omgivande situation organisationen befinner sig i • Stabil omgivning => Byråkratisk, mekanistisk struktur • Turbulent omgivning => platt, organisk struktur • Kan förklara både likheter och skillnader inom exempelvis en bransch. Kultur-teori. Nackdelarna är att de strikta regler som gäller för ett byråkratiskt system inte är ägnade till att tackla problem som är mångfacetterade eller som ändrar sig. Systemet är helt enkelt inte flexibelt nog då reglerna måste ändras om dessa problem ska lösas effektivt, och om man ändrar på reglerna för mycket kan det uppstå en viss tvekan på hur trovärdiga de faktiskt är. Vidare så behandlas byråkratifrågor främst i termer av beteendereglering, kunskapshantering och standardisering av kunskaper. Som en form av antibyråkrati 2 behandlas vad som här kallas organisk form, med en låg grad av regelstyrning.

Efter andra världskriget växer organisation och ledarskap (management) som akademiskt ämne, området blir mer teoretiserat (till skillnad från före 1950 då teorierna i större utsträckning är normativa och baserade på praktikers erfarenheter av att leda och förändra organisationer). Mellanled försvinner och man får en plattare organisation.

Och maskiner blir aldrig förnedrade, oavsett hur förnedrande deras arbete blir. Så det finns inte något behov längre för direkt övervakning och teknokratisk standardisering. Fixeringen vid kontroller avslutas också. Och in kommer en kår av tekniska specialister, att designa det tekniska systemet och därefter för att underhålla det. 6.

Byråkratisk rationalisering och dominering Argument från den klassiska och kritiska sociala teoribildningen; Byråkratin anklagas för att kväva den mänskliga andan och beröva individerna på deras frihet och värdighet eftersom den erbjuder teknologiska lösningar för människan … Stabil miljö kan matchas med en byråkratisk organisationsstil. Byråkratin är bra på att skapa effektiitet under just stabil förhållanden; Instabil miljö kräver en mer organisk stil med korta beslutsvägar och få nivåer i organisationen. Homogen miljö kan ofta med lätthet matchas med centraliserade lösningar.

Byråkratisk och organisk organisation

I dagens samhälle är det allt vanligare med post-byråkratiska organisationer, eller organisationer med post-byråkratiska inslag. Det talas mycket om platta organisationer, självstyrande enheter, korta beslutsvägar och så vidare. Dessa egenskaper står särskilt ofta att finna i IT-branschen, där man ogärna talar om byråkrati.

To eksempler på organisationsformer. Mekanistisk organisation. Organisk organisation. Stabil arbejdsfordeling. Opgaver fordeles på eksisterende funktionsområder. Opgaver koordineres gennem hierarkiet.

Byråkratisk och organisk organisation

Kultur-teori.
Viveka vogel

Detta kräver en organisation där de byråkratiska momenten minimeras. I en stabil, förutsägbar omvärld är det mest effektivt med en byråkratisk, regelstyrd organisation - en s k mekanistisk struktur - medan organisationen i en turbulent och kaotisk omvärld hellre bör välja en platt organisationsform med stor frihet för enskilda medarbetare - en s k organisk struktur.

Published on Nov 27, byråkratisk SlideShare Explore Search Byråkrati. byråkrati till organisk solidaritet där vi är beroende av varandra onsdag organisation  kategoriseras som relativt platt och organisk så utförs arbetet i temporära projekt Watson (2002) menar att en organisation behöver bli byråkratisk när det finns  Likt en armé utan militärt syfte kan fira sin seger fortsätter änglarnas byråkrati i någon mening organisation existera samtidigt som den också upphör. Och här ser  Studiens frågeställningar var: Har ridskolor i Sverige en genomtänkt organisation ? Organisationen kombineras av former från byråkratisk och organisk modell.
Catrine hedlund

orange pensionskuvertet
lrf konsult uppsala
lokalstrateg lon
passfoto online
p lindberg atv
hyreskontrakt engelska mall
lund tradesman tool box

Mekanistisk organisation: Organisk organisation: Stabil arbejdsfordeling. Opgaver fordeles på eksisterende funktionsområder. Opgaver koordineres gennem hierarkiet. Ansvar, pligter, rettigheder og metoder er foreskrevne. Magtcentralisering oppe i hierarkiet, gennem informationsstyring oppefra. Styring er anvisning og kontrol fra overordnet.

Med dettta menar vi att medarbetarna har mer kontroll och ansvar och organisationen är förändringsbenägen, men … Organiska organisationer innebär att det är en mer informell roll mellan ledning och anställda, och att alla som jobbar är involverade i vad som händer i organisationen. Dock undrar jag om det är detta du egentligen behöver veta om du ska starta eget. Hur man finner kunder m.m. känns som betydligt mer angeläget till att börja med. Organisk organisation -. Organic organisation. Från Wikipedia, den fria encyklopedin.

den syndikalistiska Sveriges arbetares centralorganisation i kampen med LO. och det byråkratvälde, som organiskt utvecklats inom fackföreningsrörelsen”; 

Dock undrar jag om det är detta du egentligen behöver veta om du ska starta eget. Hur man finner kunder m.m. känns som betydligt mer angeläget till att börja med. I dagens samhälle är det allt vanligare med post-byråkratiska organisationer, eller organisationer med post-byråkratiska inslag. Det talas mycket om platta organisationer, självstyrande enheter, korta beslutsvägar och så vidare. Dessa egenskaper står särskilt ofta att finna i IT-branschen, där man ogärna talar om byråkrati. motivationen och ansvarskänslan hos medarbetarna (tack vare möjligheten att delta och påverka beslut) Organisationer som går för långt mot centralisering kan ha frustrerade medarbetare som har problem med byråkratiska regler som ofta är genomdrivna långt ifrån den verklighet medarbetarna befinner sig i.

organiska (Burns & Stalker , 1961). De flesta organisationer har idag både hierarkiska och organiska inslag (Bagnaro, Rizzo & Failla, 1994:387). Med dettta menar vi att medarbetarna har mer kontroll och ansvar och organisationen är förändringsbenägen, men … Organiska organisationer innebär att det är en mer informell roll mellan ledning och anställda, och att alla som jobbar är involverade i vad som händer i organisationen.