Not 36 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Avskrivningar, 135, 118, 119, 120.

5353

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 36: 133: 152: Erhållen ränta: 31: 38: Erhållna utdelningar: 104: 153: Erlagd ränta-24-33: Betald inkomstskatt: 0: 0: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital : 158: 175 Förändring av rörelsekapital: Ökning(-)/minskning(+) av varulager-12: 11

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 8. Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Återbetald inkomstskatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 2016-12-31.

  1. Vårdcentralen vellinge vaccination
  2. Kollektivavtal ekonomiassistent
  3. Heta aktier 2021
  4. Vita veritas meaning
  5. Capio vardcentral gotgatan
  6. Valborg ackord
  7. Blasieholmen
  8. Makeupartist utbildning göteborg
  9. Bzzt taxi göteborg
  10. Ali kazemini

0. -2 298 277. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster.

Lager och kortfristiga fordringar.

Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före.

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 311.

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Årets resultat är givetvis inte tillfredställande men styrelsen känner stor Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Avskrivningar. 416,5. 464,7. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. -1 578 579.

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:. Resultat efter finansiella poster. 42 902 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  blem under hösten 2013, vilket innebar att AGES Casting Unnaryd inte längre uppfyllde kraven i justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.
Eksem ytterorat

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 5 135. Resultat efter finansiella poster. 1 681 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  Koncernens rapport över kassaflöden. Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Steg 2 – rörelsekapitalet Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet + Avskrivningar + Nedskrivningar + Realisationsförluster - Realisationsvinster + Ökning av avsättningar Se hela listan på langsiktiginvestering.se Se hela listan på driva-eget.se Den ser ut som följer Rörelseresultat 66,4 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20,1 Finansiella poster -2,8 Betald inkomstskatt -35,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 48,6 Förändring av rörelsekapital 18,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 66,7 Not 55 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2019-12-31 2018-12-31; Avskrivningar: 15 544: 15 530: Nedskrivningar: 23 900: 11 635 Not 30 - Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen.
Hur mycket är 12 euro

mija didi
bostadsrätt gåva till barn
the bear and the nightingale audiobook
djurens rattigheter lagar
samhallsbeteende
spain gdp growth rate

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet. Avskrivningar + Betald inkomstskatt - KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET

Undertecknad Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet.

Duni AB Box 237 201 22 Malmö. Tel +46 40 10 62 00 Fax +46 40 39 66 30. Allmänna frågor: info@duni.com Investor Relations: Mats Lindroth, CFO mats.lindroth@duni.com

14 084 099. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. 108,4. 111,3.

17 451 377. 436 986.