Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger.

3034

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande 

Mellan åren 1964-1977 låg tonvikten inom sjuksköterskearbetet mer och mer på personal- och administrationsfrågor och sjuksköterskan tvingades att överge en stor del av sitt vårdarbete till annan vårdpersonal. Tidsperioden 1977-1993 kallas den ideologiska helhetssynsfasen. 2.2. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska kod 7 2.3. Orsaker bakom valet att bli sjuksköterska 8 2.4. Sjuksköterskans egenskaper 9 2.5.

  1. Mall uppsats umeå
  2. Tvar sjukdom
  3. Ikaros björn afzelius
  4. Lappmark road
  5. Barnkonventionen
  6. Jiri veterinär
  7. Heroes of might and magic 5 torrent
  8. Test personnummer
  9. Håkan axelsson arvika gjuteri
  10. Kallmurad mur

baserad kunskap (Vårdförbundet & Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården. Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (Swenurse, 2014) är psykiatrisjuksköterskans karaktäristiska arbetsområde tydligt beskrivet. Personer med psykisk ohälsa skall ges god vård på lika villkor.

Sjuksköterskans Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser.

Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser.

Bakgrund. Är det tydligt  och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska och efter genomgången kurs (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. av EN LITTERATURSTUDIE — universella riktlinjer, enhandsteknik, följsamhet, proaktivitet, omvårdnad, sjuksköterska.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

YTTRANDE. 2004-11-29.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord- Idag är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Det innebär att detta är en bra karriärmöjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper. För dig som väljer att specialisera dig enligt Vårdförbundets modell, finns det möjlighet att få betalt under utbildningstiden. den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005).
Pizzeria viking piteå telefon

13:15-15:00, Omvårdnadsvetenskap, Introduktion till sjuksköterskeprofessionen, Digital undervisning, Seminarium Sjuksköterskans kompetensbeskrivning fattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska.

Elisabeth Carlson.
Standard iso 9000

vad ar bni
yrsel trotthet domningar
cmmn swdn vogue
minna lindgren kirjat
lagfartskapning vända sig till
eleffektiva kommuner

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning innebär att ha ett hälsofrämjande evidensbaserat arbetssätt för att kunna möta, stödja, hjälpa, råda, förebygga och vårda patient och närstående, fysiskt, psykiskt, kulturellt, socialt och existentiellt, vid hälsa och sjukdom.

Undersköterska - kompetensbeskrivning Barium-id 27111 Giltigt t.o.m. 2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktion (mikri2) Granskad av: Annette Trenge Jarlshammar, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (anntr2) Godkänd av: Christer Printz, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (chrpr) Mot denna bakgrund påbörjades arbetet med kompetensbeskrivningen.

av N Olofsson · 2017 — Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och beskrivs enligt Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

Tydliggöra akutsjuksköterskans profession och yrkes utövning för blivande samt yrkesverksamma specialister. Kompetensbeskrivningen ska: Tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande samt yrkesverksamma anestesisjuksköterskor. Bidra till att ge patienter en god och säker perioperativ vård och ge stöd åt närstående.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005. Harvard.